Męska strona męskie sprawy:
  Leki na impotencję, środki na potencję, testy DNA
Viagra, Kamagra, Cialis, Kamagra, leki na potencję, środki na potencję, Feromony, Afrodyzjaki, testy DNA na ojcostwo...

 
 
 
Testy DNA na ojcostwo

Uwaga (!) Nowe forum o viagrze i innych lekach na potencję:     FORUM O ŚRODKACH NA POTENCJĘ 
Nowy artykuł (!!):Testy DNA metodą RFLP: RFLP (ang. Restriction Fragments Length Polymorphism) – oznacza polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych. Badania genetyczne metodą RFLP polegają wykrywaniu różnic ... cały artykuł:  Testy DNA metodą RFLP 

Testy DNA na ojcostwo

Dzięki stałemu rozwojowi genetyki z roku na rok rośnie obszar praktycznego zastosowania wiedzy tej gałęzi nauki. Dzięki metodom genetycznym możliwa jest m.in ocena predyspozycji ludzi do niektórych chorób mających swe podłoże w odpowiednich kombinacjach genowych. Dzięki badaniom takim można również zbadać stan zdrowia płodu na bardzo wczesnym etapie rozwoju, a także wykluczyć lub potwierdzić ojcostwo.

Stosunek ludzi do badań genetycznych w zakresie ustalania ojcostwa jest często skrajny. Z jednej strony określa się je jako nieetyczne, ze względu na możliwe wywrócenie świata najbliższych badanego dziecka, z drugiej strony jednak docenia się fakt, że pozwalają usunąć dyskomfort psychiczny spowodowany przez brak wiedzy na temat ojcostwa danego dziecka, bądź też brak wiary we własne ojcostwo.

Ustalanie ojcostwa przy użyciu badań DNA staje się coraz popularniejsze i ogólnie dostępne. Dzięki postępowi nauki, opracowywane są coraz mniej skąplikowane metody analizy. Dzięki temu i rosnącej popularności testów systematycznie obniża się ich koszt jednostkowy.

Samo badanie DNA jest badaniem prostym, bezbolesnym i względnie szybkim (w zależności od metody badania). Jeśli chodzi o badanie ojcostwa przyjmuje się, że badanie DNA jest badaniem pewnym - tzn. z 99,99% prawdopodobieństwem pozwala potwierdzić ojcostwo, a ze 100% pewnością je wykluczyć. Dzięki temu badania DNA są uznanym dowodem sądowym w sprawach kryminalnych i cywilnych.

Każdy człowiek i każdy żywy organizm posiada indywidualną informację genetyczną zawartą w podwójnej nici DNA w jądrze komórkowym. Jest to tzw. genom. Złożony jest on z ok. 80 000 genów, każdy utworzony z nukleotydów z charakterystycznie zsekwencjonowanymi param zasad purynowych i pirymidowych. W całym genomie cudzkim występuje oko. 3,5 miliarda takich par zasadowych. Ich sekwencyjny układ nosi nazwę kodu genetycznego, który przechowuje kompletną informację genetyczną, czyli informacje na temat budowy, działania i cech osobniczych każdego organizmu. 

Kod genetyczny jest unikalny i zawiera go każda komórka organizmu. Cząsteczki ludzkiego DNA pogrupowane są w 46 chromosomów, tworzących 23 pary. W trakcie procesu zapłodnienia, w wyniku rekombinacji powstaje nowy unikatowa sekwencja kodu DNA u potomstwa (inna niż każdego z rodziców,a będąca ich w przybliżeniu przypadkową kombinacją), posiadająca podobnie jak u rodziców 46 chromosomów połączonych w pary. Pary te pochodzą w połowie od każdego z rodziców - 23 z plemnika ojca i 23 od z komórki jajowej matki. Dzięki temu mechanizmowi dziedziczone jest DNA, a wraz z dokładnym rozpoznaniem mechanizmu dziedziczenia, możliwe stało się wykonywanie testów porównawczych domniemanego rodzica oraz dziecka.

Mężczyzna może być biologicznym ojcem danego dziecka w momencie, gdy połowa kodu genetycznego dziecka jest zgodna z odpowiednią częścią (połową) jego kodu. Wykonywanie tego typu porównań oraz ogromna ich precyzja jest możliwa dzięki zjawisku polimorfizmu DNA. Poliformizm DNA oznacza, że część kodu DNA jest identyczna u wszystkich przedstawicieli gatunku, a część unikalny dla danej jednostki. Obszarem badań porównawczych są właśnie te unikalne część kodu, które porównuje się u dziecka i domniemanego rodzica. Dzięki tak przeprowadzanym testom DNA, otrzymujemy pewną lub prawie pewną odpowiedź.

Dzięki współczesnym technikom laboratoryjnym i znajomości zasad dziedziczenia można dziś na podstawie analizy najmniejszego fragmentu ludzkiego ciała poznać pochodzenie, ustalić stopień pokrewieństwa, a także wykluczyć bądź potwierdzić ojcostwo.

Więcej o metodach analiz DNA (w zakresie testów DNA na ojcostwo), zasadach pobierania materiału genetycznego jak też o samym DNA, można przeczytać na kolejnych podstronach.

Dowiedz się więcej:

 
 

I I I