Męska strona męskie sprawy:
  Leki na impotencję, środki na potencję, testy DNA
Viagra, Kamagra, Cialis, Kamagra, leki na potencję, środki na potencję, Feromony, Afrodyzjaki, testy DNA na ojcostwo...

 
 
 
Testy DNA na ojcostwo > Co to jest DNA?

Uwaga (!) Nowe forum o viagrze i innych lekach na potencję:     FORUM O ŚRODKACH NA POTENCJĘ 

Co to jest DNA?

DNA - czyli kwas deoksyrybonukleinowy (dawniej kwas dezoksyrybonukleinowy) - to wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do grupy kwasów nukleinowych. Występuje w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych, w tym oczywiście człowieka.

Podstawowymi elementami budującymi (DNA) są nukleotydy, a dokładniej cztery ich rodzaje, pełniące funkcje cegiełek budulcowych. W swych cząsteczkach zawierają po trzy składniki: pięciowęglowy cukier (deoksyryboza), zasadę azotową (dwupierścieniowa puryna: adenina /A/ lub guanina /G/, albo jednopierścieniowa pirymidyna: cytozyna /C/ lub tymina /T/), resztę fosforanową. Połączone są kolejno poprzez cukier i resztę fosforanową wiązaniami fosfodiestrowymi, co pozwala na uzyskanie długich i nierozgałęzionych łańcuchów. 

W skład cząsteczki DNA zwykle wchodzą dwa łańcuchy (DNA dwuniciowe), które biegną antyrównolegle (tzn. koniec jednego jest dokładnie naprzeciw początku drugiego). Łańcuchy owijają się wokół wspólnej osi i tworzą tzw. prawoskrętną podwójną helisę. Reszty cukrowe i fosforowe, znajdują się na zewnątrz helisy, natomiast zasady skierowane są do wnętrza i tworzą pary zasad połączone według wzoru:

A-T (A-U)
G-C
T-A (U-A)
C-G

Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną o kolejności aminokwasów w białkach kodowaną w postaci trójek nukleotydowych odpowiadających odpowiednim aminokwasom podczas syntezy białka. Nazywamy to kodem genetycznym.

Replikacja DNA - (inaczej powielanie, kopiowanie) to proces syntezy, w czasie której z jednej macierzystej cząsteczki DNA powstają dwie potomne, identyczne z macierzystą. Proces ten ma charakter semikonserwatywny (półzachowawczy), a zatem jedną z dwóch nici budujących cząsteczkę potomną jest nić macierzysta, a drugą nowa, dosyntetyzowana z zachowaniem zasady komplementarności.

Dziedziczenie - to odwzorowywanie sekwencji aminokwasów z nici matrycowej zachodzące w czasie replikacji genów. Poszczególne geny lub grupy genów sprzężonych (czyli takich, które umiejscowione są na jednym chromosomie) dziedziczą się niezależnie od siebie, tworząc kombinacje z jednakowym prawdopodobieństwem, a w potomstwie całą rozmaitość cech w określonym stosunku liczbowym.

Gen - to podstawowa jednostka dziedziczenia, odcinek DNA zawierający informację o kolejności aminokwasów w jednym białku. Geny stanowią coś w rodzaju instrukcji, w której zapisane są cechy. Istotne jest, że zapis w DNA nie jest tłumaczony równocześnie z obu nici w podwójnej helisie, tylko jedna z nich - nić matrycowa- niesie informację biologiczną dotyczącą danej cechy. W komórkach człowieka znajduje się od 50-100 tysięcy genów zlokalizowanych w 23 parach chromosomów, w obrębie których są rozproszone (poprzedzielane fragmentami niekodującymi).

Za sprawą replikacji kodu DNA, w czasie zapłodnienia i następującej po nim rekombinacji genów potomstwo uzyskuje po części zarówno widoczne cechy osobcznie rodziców jak również cechy nowe, uzyskane w wyniku rekombinacji genów obojga rodziców.

Dzięki znajomości zasad dziedziczenia, przy pomocy testów genetycznych można z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, potwierdzić pochodzenie potomstwa od danego rodzica, a z pewnością całkowitą wykluczyć takie pochodzenie (poprzez wskazanie sekwencji genowej, która nie mogła zostać odziedziczona przez potomka od danego osobnika wskazywanego jako rodzica). 

Z tego zwględu, metody testów genowych, które początkowo znalazły zastosowanie tylko w kryminalistyce i sądownictwie, stały się powszechne w dziedzinie dziedzinie tzw. testów na ojcostwo - pozwalając potwierdzić bądź wykluczyć pokrewieństwo rodzic - dziecko. Upowszechnienie ich stosowania i dalszy rozwój biotechnologii pozwoliły na przestrzeni lat na znaczne obniżenie kosztów jednostkowych, w wyniku czego popularność testów rośnie rok rocznie.

MAT.

 

 
 

I I I