Męska strona męskie sprawy:
  Leki na impotencję, środki na potencję, testy DNA
Viagra, Kamagra, Cialis, Kamagra, leki na potencję, środki na potencję, Feromony, Afrodyzjaki, testy DNA na ojcostwo...

 
 
 
Testy DNA na ojcostwo > Test DNA metodą PCR

Uwaga (!) Nowe forum o viagrze i innych lekach na potencję:     FORUM O ŚRODKACH NA POTENCJĘ 

Test DNA metodą PCR

PCR (ang. Polymerase Chain Reaction) – jest łańcuchową reakcja polimerazy, metodą stosowaną do replikowania łańcuchów DNA w warunkach laboratoryjnych, polegającą na naprzemiennym wielokrotnym podgrzewaniu i wychładzaniu próbki, Metoda ta została wypracowana przez Kary'ego Mullisa, w 1983 roku. Za odkrycie to Mullis został uhonorowany nagrodą Nobla, 10 lat później.

 MECHANIZM REAKCJI PCR


Reakcja PCR składa się z wielokrotnie powtarzanego cyklu trzech etapów, które zachodzą w rożnych temperaturach. Można zatem wymuszać je bez ingerencji w skład mieszaniny, a jedynie przez zmianę temperatury mieszaniny reakcyjnej. PCR pozwala na stosunkowo szybkie powielenie wybranego fragmentu DNA oraz w następstwie określenie jego długości. Dzięki niej możliwe jest ustalenie czy poszukiwana sekwencja znajduje się w analizowanej próbce. Osiąga się to przez tzw. startery - czyli krótkie odcinki kodu DNA, będące komplementarnymi w stosunku do sekwencji sąsiadujących z fragmentem, będącym celem replikacji. Następnie do badanej próbki dodaje się substraty do syntezy DNA (trifosforany deoksyrybonukleozydów), enzym zdolny do jej przeprowadzania (termostabilną polimerazę DNA) , tzw. bufor (roztwór utrzymujący stałe pH) oraz wcześniej wspomniane startery.

Powstała mieszanina umieszczana jest w tak zwanym termocyklerze. Termocykler to maszyna zdolna poddawać mieszaninę cyklicznym zmianom temperatury. Dzięki naprzemiennemu podgrzaniu i wychłodzeniu próbki (pierwszy cykl) rozplata się helisę DNA (lub mRNA, jeśli stanowi ono matrycę) oraz powoduje przyłączanie się do rozplecionych nici startery. Rozplecenie powoduje wysoka temperatur (blisko 100 stopni Celcjusza), która wywołuje pękania wiązań wodorowych. Faza ta nazywa się denaturacją, zaś bezpośrednio po niej następuje faza hybrydyzacji odcinków starterowych.

Przy kolejnym cyklu podgrzewania, tym razem jedynie do temperatury około 70 stopni Celcjusza, w której najlepiej działa termostabilna polimeraza DNA, zaczyna się proces tzw. wydłużania startera, czyli tworzenia się odcinków kodu o sekwencji komplementarnej do analizowanego DNA i zaczynające się od startera. Faza ta nazywana jest fazą elongacji, i właśnie w niej zachodzi właściwa systeza DNA. Następnie cały cykl zmian temperatury powtarza się określoną ilość razy, tak by uzyskać odpowiednią ilość produktu. Warunkiem zajścia reakcji jest komplementarność starterów do DNA znajdującego się w próbce. Po zakończeniu reakcji rozdzielany jest elektroforetycznie w żelu agarozowym lub poliakrylamidowym, dzięki czemu możliwe jest ustalenie jego długości.

Gdyby wydajność metody była stuprocentowa, po n cyklach reakcji z jednej cząsteczki można by uzyskać 2n cząsteczek. W praktyce wydajność procesu wg techniki PRC jest mniejsza. Nadal jednka rozrost jest na tyle szybki, że prowadzi do zwielokrotniania pożądanego fragmentu DNA w postęie geometrycznym.

ZASTOSOWANIE METODY PCR


PCR znajduje wiele zastosowań, m.in. w badaniach nad genomem, charakterystyce ekspresji genów, klonowaniu genów, diagnostyce klinicznej, identyfikacji osób zaginionych, potwierdzaniu ojcostwa, kryminalistyce.

Szczególnie powszechne jest stosowanie metody PCR do rozmaitych testów DNA na ojcostwo. Metoda cechuje się ponad 99% skuteczną w teście pozytywnym (potwierdzenie ojcostwa) i 100% skutecznoscią w teście negatywnym (zaprzeczenie ojcostwa).

KOSZT WYKONANIA TESTU DNA METODĄ PCR


Ze względu na stosunkową prostotę analizy kodu DNA metodą PCR i powszechności jej użycia, cena pojeńczego testu waha się od 700 do 2000 złotych, w zależności od ośrodka wykonujacego badanie, czasu oczekiwania na wynik oraz wymogów proceduralnych (np. testy mające posłużyć jako dowód na rozprawie sądowej wymagają pobrania materiału genetycznego w obecności biegłego sądowego).

 
 

I I I